با عنایت به مشکلات پیش آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا و نیز اعلام کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران کارخانه و ممنوعیت به عمل آمده در خصوص کلیه اجتماعات و نیز هماهنگی انجام شده با اداره تعاون استان اصفهان برگزاری مجمع عمومی در تاریخ 1398/12/14 لغو می گردد.